Категория: Растения


Растения за алпинеум - Списък на подходящи растения
Растения за алпинеум - Списък на подходящи растения
Получени от високо планинските райони на Юнан, Югоизточна Тибет. Pillowforming, расте доста компактни, височина около 15 см. Листата са тъмнозелени отгоре, отдолу, имат кафеникава козина. Цветя в началото на лятото с самотни или 2-3 цветя заедно. Завод за по-малката отстъпка и каменната партия. Надяваме се, че по-плоски магазини, отколкото е случаят днес, за да го продаде.
Повече ▼…